“Bij MSD proberen we op verschillende manieren bij te dragen aan de strijd tegen antibioticaresistentie”

Antibiotica zijn onmisbaar in de strijd tegen bacteriële infectieziekten, maar door onzorgvuldig en overmatig gebruik worden steeds meer bacteriesoorten ongevoelig voor de werking ervan. Antimicrobiële resistentie (AMR) noemen we dit snel om zich heen grijpende probleem.

Op 18 november is het Europese Antibioticadag. Een goed moment om stil te staan bij antibioticaresistentie, de mogelijke gevolgen en de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden om resistentie een halt toe te roepen.

De Wereldgezondheidsorganisatie berekende kort geleden dat momenteel jaarlijks al 25.000 mensen in Europa overlijden door bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor antibiotica1. Als er geen oplossing komt voor deze toenemende resistentie, zullen in 2050 elk jaar 10 miljoen mensen overlijden aan bacteriële infecties met resistente bacteriën2. “Duizelingwekkende aantallen”, vindt Caroline Doornebos, Medisch Directeur bij MSD Nederland. “En ook een enorm probleem. Je moet er niet aan denken dat een aandoening zoals blaasontsteking in de toekomst mogelijk niet meer behandeld kan worden met antibiotica waardoor een relatief onschuldige bacteriële infectie kan leiden tot een levensbedreigende aandoening3. Bij MSD zien we dit probleem uiteraard ook, en proberen we op verschillende manieren bij te dragen aan de strijd tegen antibioticaresistentie.”

Onderzoek naar nieuwe vaccins en antibiotica

“Voor een geneesmiddelenbedrijf zoals MSD is het ontwikkelen van nieuwe antimicrobiële middelen en vaccins belangrijk om een bijdrage te leveren om de resistentie het hoofd te bieden”, zegt Jolanda Crombach, directeur Population Health bij MSD Nederland. “Wij zijn al meer dan 80 jaar actief op dit gebied4 en dat blijven we ook in de toekomst. Sinds 2015 zijn bijvoorbeeld meerdere MSD-geneesmiddelen voor de behandeling en preventie van infectieziekten goedgekeurd in Nederland5. Naast nieuwe antibiotica zijn juist ook vaccins belangrijk in de strijd tegen resistentie, omdat vaccins sommige infectieziekten kunnen voorkomen.”

Samenwerking en kennis delen

Caroline Doornebos vervolgt: “Als het over antibioticaresistentie gaat, werkt MSD ook graag samen met andere partijen: alleen op die manier kunnen we met elkaar de resistentie aanpakken. We hebben wereldwijde samenwerking met vele internationale partners om te komen tot nieuwe behandelingen van infectieziekten6. Maar we dragen met onze SMART-studie (Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trend) ook bij aan de wereldwijde monitoring van antimicrobiële resistentie7. En in Nederland werken we sinds vorig jaar nauw samen met AMR Insights, een waardevol kennisplatform op het gebied van antibioticaresistentie8.”

Verantwoordelijkheid

“Om echt iets te doen tegen antibioticaresistentie, zijn verschillende partijen met verschillende soorten expertise nodig”, zegt Caroline. “MSD gebruikt haar kennis onder andere om nieuwe antibiotica te ontwikkelen en beschikbaar te maken. Dat deze middelen door het risico op resistentie niet breed ingezet worden, juichen wij vanuit het perspectief van volksgezondheid alleen maar toe. Dat klinkt misschien paradoxaal, maar ook wij willen dat deze middelen alleen worden voorgeschreven aan die patiënten die ze echt nodig hebben. Voor MSD geldt vooral dat het juiste middel op het juiste moment voor de juiste patiënt moet worden toegepast. Zo dragen wij ons steentje bij en blijven we zoeken naar manieren en samenwerkingsverbanden om de toenemende antibioticaresistentie het hoofd te bieden.”

 

Referenties:

  1. Factsheet WHO
  2. Website WHO
  3. Website VIG
  4. MSD Global AMR Action Plan
  5. Interne bron
  6. Interne bron
  7. MSD Responsibility
  8. AMR Insights