INTRONA®

INTRONA® (interferon-alfa-2b) wijzigt de reactie van het immuunsysteem van het lichaam en helpt het te verdedigen tegen infecties en ernstige ziekten. Interferon-alfa-2b wordt bij volwassen patiënten gebruikt bij de behandeling van bepaalde aandoeningen van het bloed, het beenmerg, de lymfeklieren of de huid, die zich in het hele lichaam kunnen verspreiden, inclusief haarcelleukemie, chronische myeloïde leukemie, multipel myeloom, folliculair lymfoom, carcinoïdtumoren en maligne melanoom. Bij volwassen patiënten wordt IntronA ook gebruikt bij de behandeling van chronische hepatitis B of C; dit zijn virale infecties van de lever. IntronA wordt in combinatie met ribavirine gebruikt bij kinderen van 3 jaar of ouder en jongeren tot 18 jaar bij wie chronische hepatitis C niet eerder behandeld werd.

Bijsluiter 18 miljoen IE oplossing
Bijsluiter 30 miljoen IE oplossing
Bijsluiter 60 miljoen IE oplossing

Productkenmerken 18 miljoen IE oplossing
Productkenmerken 30 miljoen IE oplossing
Productkenmerken 60 miljoen IE oplossing