CALPRO (Maandelijkse Calprotectine Thuistest)

Mensen met inflammatoire darmziekten (inflammatory bowel disease (IBD) hebben chronische ontstekingen in de darmen. Het is moeilijk te zeggen hoe de ziekte zich ontwikkelt, er zijn rustige en actieve fases (opvlammingen). Patiënten en behandelaars hebben de behoefte om de ziekte op een non-invasieve manier te kunnen monitoren. Calprotectine is een lichaamseigen stof die de darm in de ontlasting uitscheidt. Als de darm ontstoken is, komt er méér calprotectine in de ontlasting terecht. Dus: meer ontsteking, meer calprotectine; minder ontsteking, minder calprotectine. De hoeveelheid calprotectine is daarmee een betrouwbare maat voor de ziekteactiviteit van de darm1.

Wat was het doel:

Dat betekent het volgende: als je regelmatig calprotectine meet, dan kun je een opvlamming zien aankomen2. Dat is nuttig, want dan kan de behandelend arts ook tijdig eventuele maatregelen met de patiënt bespreken.

Welke oplossing werd ontwikkeld:

Met behulp van de Calprotectine Thuistest en de bijbehorende app kunnen de calprotectinewaardes in de ontlasting worden gemeten. Via de app worden de calprotectinewaardes automatisch doorgestuurd naar het webportaal van de behandelaar. De maandelijkse Calprotectine Thuistest stelt patiënten daarmee in staat om zelf, in de thuissetting, calprotectine te meten. Hiermee helpt de test de patiënt in het managen van zijn/haar ziekte door inzicht te geven in de ziekteactiviteit.


1 KK Vinding et al, Inflamm Bowel Dis. 2016;22(2):336-344.
2 Tibble JAet al, Gastroenterology. 2000;119:15–22