THE MUST OF MONITORING (TOF)

Routinematige TOF-monitoring tijdens operaties is nu nog geen gemeengoed. Het is ons inziens van belang om gedurende de hele ingreep de mate van spierverslapping te monitoren, omdat iedere spier anders reageert op spierverslapping. Ziekenhuizen beschikken niet in alle gevallen over de juiste apparatuur om spierverslapping voor, tijdens en na de ingreep goed te monitoren.

Wat was het doel:

MSD biedt ziekenhuizen de mogelijkheid om ervaring op te doen met de meest recente TOF- monitoringstechnieken en -apparaten. Met dit project beoogt MSD het monitoren van de mate van spierverslapping te stimuleren, met als doel om enerzijds de incidentie van restverslapping te reduceren en anderzijds om objectieve informatie te bieden die het mogelijk maakt de chirurgische condities te kunnen sturen tijdens de gehele ingreep.

Welke oplossing werd ontwikkeld:

Er zijn verschillende manieren om diepe verslapping tijdens een operatie te monitoren. In samenwerking met The Surgical Company (TOF Cuff) en Equip (TOF Scan) stelt MSD twee type apparaten (in bruikleen) ter beschikking om ziekenhuizen kennis te laten maken met het monitoren van (diepe) spierverslapping. De apparatuur zal geleverd worden met een heldere stap-voor-stap uitleg.