‘Made in Oss’

Immunotherapie voor de behandeling van kanker wordt gezien als een belangrijke wetenschappelijke doorbraak en werd als zodanig in 2013 ook erkend door het wetenschappelijke tijdschrift Science.[1] MSD brengt sinds 2015 een van deze immunotherapieën, pembrolizumab, in Nederland op de markt. Het is onder andere goedgekeurd voor de behandeling van gevorderd melanoom, uitgezaaide niet-kleincellige longkanker, klassiek Hodgkinlymfoom en urotheel carcinoom. MSD is heel actief in het onderzoeksveld naar toepassing van immunotherapie bij kanker. Momenteel nemen wereldwijd meer dan 50.000 patiënten deel aan diverse studies.

Deze immunotherapie is bij MSD in Oss ontdekt, deels ontwikkeld, en het wordt daar ook geproduceerd. Een korte geschiedenis;

Eigen afweersysteem inzetten voor behandeling ziekten

Begin deze eeuw ontstond het idee om antilichamen die je eigen afweersysteem activeren in te zetten voor de behandeling van ziekten. Dit idee werd onder andere door onderzoekers uit Oss verder onderzocht en uitgewerkt.

In Oss bestond toen al een technologie om antilichamen te maken voor onderzoektoepassingen, en werd nagedacht over toepassingen van deze technologie voor nieuwe geneesmiddelen, in eerste instantie auto-immuunziekten (waarbij de antilichamen het immuunsysteem afremmen). Oncologie (waarbij de antilichamen juist worden ingezet om het afweersysteem te activeren) was nog niet in beeld.

Uit de lijst met mogelijk bruikbare antilichamen kwamen er uiteindelijk drie bovendrijven. Eén daarvan was een anti-PD-1, tegenwoordig bekend als pembrolizumab. In 2004 werd dit antilichaam in het laboratorium in Oss voor het eerst geïsoleerd, nog steeds met focus op auto-immuunziekten.

De Osse onderzoekers zetten vervolgens hun werk voort in de Verenigde Staten. De stof werd daar verder gekarakteriseerd en getest. Toen bleek anti-PD-1 het immuunsysteem goed te activeren, in plaats van af te remmen. Daarmee kwam de mogelijkheid in beeld om een stof in te zetten tegen kanker.

Introductie 2015

Na de ontdekking in 2004 nam het onderzoek een grote vlucht waardoor in 2015 de introductie van deze immunotherapie in Nederland kon volgen. MSD in Oss speelde ook een belangrijke rol bij die introductie, onder andere door pembrolizumab te produceren voor gebruik in klinische studies. Inmiddels is pembrolizumab  beschikbaar voor de behandeling van verschillende soorten kanker en blijft het onderzoek van MSD naar immunotherapie doorgaan. MSD Biotech in Oss is en blijft één van de productielocaties wereldwijd waar deze immunotherapie van MSD wordt gemaakt.

[1] http://science.sciencemag.org/content/342/6165/1432