Nu beschikbaar: de MSD Manual app

Vraag nu uw download voor MSD Manual aan

De eerste MSD Manual verscheen in 1899. Ruim 120 jaar later is alle informatie gebundeld in een app voor uw smartphone of tablet. De MSD Manual is een product van een samenwerking tussen honderden medische experts wereldwijd, een onafhankelijke redactie en onze medische medewerkers en medical writers.

Direct na uw aanvraag wordt de download per e-mail naar u verzonden.

Ja, ik ben medisch beroepsbeoefenaar en ik ontvang graag de MSD Manual download-link per e-mail. MSD mag mij op de hoogte houden van relevante geaccrediteerde nascholingen, evenementen, MSD als bedrijf en zijn ontwikkelingen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven middels de link in toekomstige e-mailcommunicatie.


MSD gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Door inzending stemt u in met verwerking en/of gebruik van de door u verstrekte gegevens. MSD gebruikt de informatie o.a. om u te voorzien van informatie over onze diensten of producten waarvan wij menen dat die voor u interessant kunnen zijn en om te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit interne en externe regelgeving. U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. Stuurt u hiertoe een email naar info@MSD.nl o.v.v. NLNON- 00025

NL-NON-00025