“Wil je innoveren, dan moet je elkaar opzoeken”

MSD omarmt het concept van value-based health care (VBHC), letterlijk vertaald: op waarde gebaseerde gezondheidszorg. Vanuit MSD dragen wij een steentje bij aan het creëren van waarde voor mensen die zorg nodig hebben, zo ook Laura Janknegt. “Maar voor betere zorg moeten wij verder kijken dan onze geneesmiddelen en vaccins en nog meer focussen op samenwerking.”

“Value-based health care is per definitie niets iets dat je alleen doet. Het concept, ontwikkeld door professor Michael Porter, richt zich namelijk op het creëren van maximale waarde voor patiënten tijdens het gehele zorgproces. Van ziektepreventie tot symptomen herkennen, diagnose stellen, start van een behandeling, het monitoren daarvan en uiteindelijk het stoppen van een behandeling.”
“Hoe kun je, van begin tot eind, de gezondheidsuitkomsten per uitgegeven euro optimaliseren? Om die vraag gaat het bij VBHC en ik vind dat een goede benadering. Door er zo naar te kijken en samen met andere zorgpartijen op te trekken, kunnen we de zorg echt verbeteren én duurzaam betaalbaar houden.”

“MSD ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen en vaccins, wat mij betreft het mooiste voorbeeld van onze bijdrage aan VBHC. Maar het is niet zo dat onze steun stopt op het moment dat behandeling met een MSD-geneesmiddel of -vaccin begint. In Nederland werken ruim 4.000 MSD’ers, met hun schat aan kennis en ervaring kunnen we in alle fases van het zorgproces bijdragen. En dat doen we dus ook, via partnerships, als het maar leidt tot extra waarde voor patiënten…”

Biomarker

“Onze verantwoordelijkheid gaat verder. Zelf zet ik mij dagelijks in voor mensen die getroffen zijn door kanker. Met VBHC bijdragen wij bij aan meer effectiviteit en efficiëntie in de zorg. Wij doen dat bijvoorbeeld door te kijken naar biomarkers, een speerpunt voor MSD Oncology. Biomarkers zijn indicatoren in iemands lichaam die iets kunnen zeggen over de kans dat een therapie wel of niet zal aanslaan. Behandel je alleen de juiste patiënt, op het juiste moment, op de juiste manier, dan wint iedereen.”

“Oncologie is bij uitstek een gebied waar een gezamenlijke VBHC-aanpak kan lonen. Een aantal dingen doen we al heel lang, ook met partners, zoals bijvoorbeeld samen innovatieve ‘patiëntvriendelijke‘ oplossingen ontwikkelen en naar de praktijk brengen of samen nascholingen aanbieden om palliatieve zorg – zorg als genezing niet meer mogelijk is – te verbeteren. Maar onze ambitie met betrekking tot de combinatie ‘VBHC-Oncologie’ reikt nog veel verder!”

Wil je innoveren, dan moet je elkaar opzoeken en niet ‘ouderwets’ op je eigen eilandje blijven zitten. Dus trekken we samen op met artsen, apothekers en ziekenhuizen, maar ook met zorgverzekeraars en beleidsmakers. Met VBHC voor ogen maken we de hele zorgketen beter en dat wil zeggen: creëren we meer waarde voor de patiënt. Want daar doen we het allemaal voor!”

Laura Janknegt is Brand & Customer Manager voor MSD Oncology